گارانتی تعمیر اسکوتر


شرکت آریا الکترونیک توفیقی در حیطه تعمیرات اسکوتر های برقی هوشمند (اسمارت بالانس) برای رضایت مشتریان عزیز اسکوتر های که جهت تعمیر در این مرکز پذیرفته میشود را مدت شش ماه گارانتی میکند لذا این امر شامل ضوابت و قوانینی از سوی کارانتی کننده میگردد که به شرایط ذیل گارانتی میگردد

شرایط گارانتی اسکوتر
1.ضربه خوردگی وآب خوردگی فاقد گارانتی میباشد
2.فقط موارد تعمیر شده جهت گارانتی پذیرفته میشود
3.باطری و منبع تغذیه فاقد گارانتی میباشد
4.اسکوتر تعمیر شده فقط با برگه گارانتی پذیرفته میشود

این موارد در یک برگه همراه دستگاه به مشتریان عزیز تقدیم میگردد