عوامل خرابی اسکوتر ها

iاز عوامل خرابی اسکوتر ها میتوان استفاده نا درست انها دز سطوح غیر صاف میباشد مانند فرش. زمین چمن و جاده خاکی .بهتر است اسکوتر ها را در زمین های صاف مانند سرامیک .سنگ و آسفالت برانیم .وقتی که در زمین های نا صاف میرانیم فشار زیادی به قسمت تقویت ولتاژ برد اسکوتر می آید و در نهایت برد اسکوتر دچار مشکل میشود .
از دیپر عوال خرابی اسکوتر ها ضربه به انها است اسکوتر ها به ضربه حساسند و هرگز نباید به آنها ضربه وارد شود . باطری اسکوتر ها به ضربه حساسند و امکان دارد برد الکترونیکی آنها بسوزد و یا باتری آسیب ببیند در پاهی موارد هم مشاهده شده که باطری اسکوتر دچار آتش سوزی شده پس نباید به اسکوتر ها ضربه وارد شود .
از دیگر عوال اسکوتر زمان شارژ شدن اسکوتر است اسکوتر ها باد زمانی که چراغ شارژر اسکوتر به رنگ سبز میشود باید اسکوتر را از شارز در بیاوریو در غیر این صورت در مدت زمان اسکوتر دچار ایراد قسمت شارژی میشوند و یا حتی باطری و شارژر نیز خراب میشوند.

مادر این مدت تجربه بیش از 900 اسکوتر را داشته ایم و بیشترین خرابی ها در این موارد خلاصه نمیشود .اما ارعایت کردن این موارد شما میتوانید طول عمر اسکوتر خود را بالاببرید
شما میتوانید مارا در خصوص تعمیر اسکوتر خود در نطر داشته باشید و ما نیز وظیفه خود میدانیم که بهترین خدمات را به شما عزیزان بدهیم
——————————————————————————————————————————————————————————————————————-
آریا الکترونیک توفیقی
021-66572977
09190421120